Zoom IQ er det nærmeste til nå å la AI ta møter for deg

Zoom har lansert en ny AI-drevet funksjon som kan hjelpe deg med å følge med

Jugo Mobile